Vilka är vi?

Historia

Är en flygel på Herrgårdsområdet byggd 1735 och namnad efter PA Tamm.

Österbybruk är ett välbevarat brukssamhälle. Redan på 1400-talet bedrevs järnhantering i trakten och på Gustav Vasas initiativ följde sedan en månghundraårig utveckling av järnhanteringen och Österbybruk.

Idag möts besökarna av den typiska bruksstrukturen med raka gator kantade av arbetarbostäder och den ståtliga 1700-tals herrgården med park, stallar och orangeri.

I dess mitt finns den enda nu fungerande vallonsmedjan i världen. Där smiddes järnet till det så eftertraktade stångjärnet som gjorde Österbybruk känt långt utanför Sveriges gränser..