Historia

Österbybruk kan mäta sig med de mest berömda turist- och konferensorterna i vårt land.

För den som vill uppleva något annorlunda är trakten ett fynd. En anrik kulturbygd med intressanta byggnadsverk och en natur med både odlade och orörda marker för promenader och sport.

Malmfyndigheterna i Dannemora var upptakten till den uppländska järnhanteringen. 1481 nämns gruvan för första gången i en officiell skrivelse. Under 500 år har gruvan producerat råvara till järnindustrin. Bergskollegium ansåg 1688 att ’Dannemora är den angelägnaste och bästa gruvan i Riket och övergår alla andra till ymnighet av rik och godartad malm’.

Louis de Geer övertog bruket 1627, i början som arrendator, senare som ägare. De Geer som också kallas ’den svenska industrins fader’, byggde upp bruket och gjorde det välkänt i hela Europa för dess fina järnkvalitet.

Uppsvinget berodde främst på att de Geer hämtade hit valloner från Belgien. Vallonerna byggde bl a en smedja, som än idag till sina väsentligaste delar finns bevarad. Smedsyrket gick i arv bland vallonerna under nära 300 år, och än idag är de vallonska namnen rikligt förekommande bland Österbybruks ortsbefolkning.

Ostindiska Kompaniets ägare Claes Grill förvärvade bruket 1758. Under de grillska epoken uppfördes de nuvarande herrgårdsbyggnaden. Herrgården stod färdig 1780 och utgör tillsammans med de redan 1735 färdigställda flyglarna ett välbevarat monument från den norduppländska järnhanteringens storhetstid.

GammelTammen blev med tiden ärenamnet på Pehr Adolf Tamm, som 1802 övertog bruket från sin moster Anna Johanna Grill d. y. Under drygt ett halvsekel verkade han och bodde på Österbybruk. Han lade grunden till den moderna järnhanteringen genom att utveckla tekniken i tillverkningsprocessen.

Efter den Tammska perioden, som varade till 1916, hyrdes herrgården ut till bl a Bruno Liljefors mellan 1917 och 1932. Liljefors skapade här de flesta av sina monumentala naturmålningar. I herrgårdsparken finns hans ateljé bevarad.

Wärdshuset Gammel Tammen är östra flygeln på Österbybruks Herrgård. Byggnaden uppfördes år 1734 och är det äldsta huset i det nuvarande herrgårdskomplexet.